Partners + Fondsen

Samen met sociaal- maatschappelijke organisaties, cultuuraanbieders, muzikale vakopleidingen en professionals uit het werkveld gaan we op deze site een community opbouwen waarmee we in nauwe samenwerking met de jongeren een programma en platform kunnen ontwikkelen dat direct aansluit op de behoefte van de jongeren uit de wijk.

 

Stichting Jongerencultuur

Steven Muller

MusicSoulHouse

Femmy Fisscher | Jeroen Rosbeek

www.musicsoulhouse.nl

 

Fondsen

Het project wordt financieel gesteund door Fonds 1818, Cultuurfonds Zoetermeer, Prins Bernhard Cultuurfonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Project Make Music

Samen met de partners Stichting Jongerencultuur, Buurtwerk, MusicSoulHouse en CKC is dit project mogelijk gemaakt en kunnen de jongeren hun talent ontwikkelen en hun dromen waarmaken.

Project Make Music

Samen met de partners Stichting Jongerencultuur, Buurtwerk, MusicSoulHouse en CKC is dit project mogelijk gemaakt en kunnen de jongeren hun talent ontwikkelen en hun dromen waarmaken.